हाईलाईट :
२०७९ मंसिर ११ आइतबार ,   Loading...

फिल्टर

रिसेट

जम्मा पोस्ट संख्या : ३४४५

Images

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा शिक्षण निर्देशिका,२०७९

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/०४/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

विनियोजन ऐन, २०७८

ऐन

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८०/१०/१३
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

विनियोजन ऐन, २०७८

ऐन

स्वास्थ्य मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८०/१०/१३
 • संग्रहित : २०७९/७/२०
Images

राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८

कार्यविधि

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/०८/१०
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक सवलीकरण अनुदानको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

कर

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/०८/९
 • संग्रहित : २०७९/०८/९
Images

Case Story पठाउने सम्बन्धमा

स्वास्थ्य मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/०८/८
 • संग्रहित : २०७९/०८/९
Images

विशेष अनुदानको दोस्रो किस्ता निकाशा सम्बन्धमा।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/१६
Images

समपुरक अनुदानको दोस्रो किस्ता निकासा सम्बन्धमा।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/१६
Images

वित्तीय समानीकरण अनुदानको दोस्रो किस्ता निकासा सम्बन्धमा।

आर्थिक कर वित्तीय

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/१६
Images

सशर्त अनुदानको दोस्रो किस्ता निकाशा सम्बन्धमा।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/१६
Images

दरभाउ प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी सूचना।।

खरिद

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/३०
 • संग्रहित : २०७९/७/३०
Images

REF NO : 496 - Letter of Intent

मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/३०