हाईलाईट :
२०७९ मंसिर ११ आइतबार ,   Loading...

फिल्टर

रिसेट

जम्मा पोस्ट संख्या : १३६२

Images

सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक सवलीकरण अनुदानको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

कर

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/०८/९
 • संग्रहित : २०७९/०८/९
Images

Case Story पठाउने सम्बन्धमा

स्वास्थ्य मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/०८/८
 • संग्रहित : २०७९/०८/९
Images

विशेष अनुदानको दोस्रो किस्ता निकाशा सम्बन्धमा।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/१६
Images

समपुरक अनुदानको दोस्रो किस्ता निकासा सम्बन्धमा।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/१६
Images

सशर्त अनुदानको दोस्रो किस्ता निकाशा सम्बन्धमा।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/१६
Images

वित्तीय समानीकरण अनुदानको दोस्रो किस्ता निकासा सम्बन्धमा।

आर्थिक कर वित्तीय

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/१६
Images

दरभाउ प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी सूचना।।

खरिद

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/३०
 • संग्रहित : २०७९/७/३०
Images

REF NO : 496 - Letter of Intent

मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/३०
Images

Expression of Interest को प्रस्ताव आव्हान

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/२९
 • संग्रहित : २०७९/७/२९
Images

सूचना नं. : २३ - विज्ञापन (सूचना नं. १० र सूचना नं. २१) रद्द सम्बन्धि सूचना - २०७९/०७/२८

मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०७९/७/२९
Images

राजीनामा/अनिवार्य अवकास सम्बन्धमा ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/२७
 • संग्रहित : २०७९/७/२७
Images

मेशीनरी औजार तथा विद्युतीय सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी सुचना

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : २०७९/७/२७
 • संग्रहित : २०७९/७/२७