हाईलाईट :
२०८१ आषाढ ४ सोमबार ,   Loading...

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा शिक्षण निर्देशिका,२०७९

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/०४/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/२१

स्वतः प्रकाशन ०८०-८१ दोस्रो चौमासिक (मंसिर-फाल्गुन)

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८०/१२/७

प्रदेश शिक्षा सेवा, अधिकृत नवौ तहको बढुवा सिफारिस

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८०/१२/८

माननीय प्रदेश प्रमुख श्री यादवचन्द्र शर्माज्यूले सहकारी दिवसको अवसरमा दिनुभएको शुभकामना सन्देश ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८०/१२/२०

माननीय प्रदेश प्रमुख श्री यादवचन्द्र शर्माज्यूले फागु (होली) को अवसरमा दिनुभएको शुभकामना सन्देश ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८०/१२/१२

प्रदेश कृषि सेवा, अधिकृत नवौ तहको बढुवा सिफारिस

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८०/१२/८

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा शिक्षण निर्देशिका,२०७९

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/०४/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/२१

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/०३/२
 • संग्रहित : २०८१/०३/३

स्थानीय कृषि सेवा, अधिकृत सातौँ तहको बढुवा संशोधित सूचना

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८१/०३/२

बागमती प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/०३/१
 • संग्रहित : २०८१/०३/३

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/०३/१
 • संग्रहित : २०८१/०३/३
Images

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा शिक्षण निर्देशिका,२०७९

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/०४/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ४, महाराजगञ्जमा प्रस्तावित गुड कर्म अपार्टमे...

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/०३/४
 • संग्रहित : २०८१/०३/४
Images

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/०३/२
 • संग्रहित : २०८१/०३/३
Images

स्थानीय कृषि सेवा, अधिकृत सातौँ तहको बढुवा संशोधित सूचना

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८१/०३/२
Images

बागमती प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/०३/१
 • संग्रहित : २०८१/०३/३
Images

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/०३/१
 • संग्रहित : २०८१/०३/३
Images

काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ४, महाराजगञ्जमा प्रस्तावित गुड कर्म अपार्टमे...

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/०३/४
 • संग्रहित : २०८१/०३/४
Images

मनोनयन/अध्ययन बिदा/असाधारण बिदा सम्बन्धी सूचना

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : २०८१/२/२९
 • संग्रहित : २०८१/२/२९
Images

प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकको निर्णय सम्बन्धमा

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : २०८१/२/२९
 • संग्रहित : २०८१/२/२९
Images

मनोनयन/अध्ययन बिदा/असाधारण बिदा सम्बन्धी सूचना

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : २०८१/२/२९
 • संग्रहित : २०८१/२/३०
Images

प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकको निर्णय सम्बन्धमा

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : २०८१/२/२९
 • संग्रहित : २०८१/२/३०
Images

वातावरण निरिक्षक तोकिएको सम्बन्धी सूचना

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/२/२८
 • संग्रहित : २०८१/२/२९

पोस्ट उपप्रकार

आजको दस्ताबेज

पछिलो स्क्रेप: 3 hours ago