हाईलाईट :
२०८१ बैशाख ३ सोमबार ,   Loading...

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा शिक्षण निर्देशिका,२०७९

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/०४/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/२१

थारु आयोगको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेद पेश

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८०/१०/१५

रविन जंग कार्की

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८०/१०/५

२०८०पौष महिनाको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८०/१०/१७

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९

प्रदेश लोक सेवा आयोग

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८०/११/१४

चोपी राम पुन मगर

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८०/१०/१६

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा शिक्षण निर्देशिका,२०७९

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/०४/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/२१

प्रदेश वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री, अधिकृत नवौं तहको बढुवा सिफारिस सम्बन्धी संशोधित सूचना (कार्यक्षमता)

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८१/०१/२

प्रदेश वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री, अधिकृत नवौं तहको संशोधित योग्यताक्रम (कार्यक्षमता)

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८१/०१/२

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, अधिकृत नवौं तहको बढुवा सिफारिस

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८१/०१/२

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, अधिकृत नवौं तहको योग्यताक्रम

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८१/०१/२

माननीय प्रदेश प्रमुख श्री यादवचन्द्र शर्माज्यूले नयाँ वर्ष २०८१ को अवसरमा दिनुभएको शुभकामना सन्देश ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८१/०१/१
Images

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा शिक्षण निर्देशिका,२०७९

सामाजिक विकास मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८१/०४/१६
 • संग्रहित : २०७९/७/२१
Images

प्रदेश वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री, अधिकृत नवौं तहको बढुवा सिफारिस सम्बन्धी संश...

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८१/०१/२
Images

प्रदेश वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री, अधिकृत नवौं तहको संशोधित योग्यताक्रम (कार्य...

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८१/०१/२
Images

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, अधिकृत नवौं तहको बढुवा सिफारिस

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८१/०१/२
Images

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, अधिकृत नवौं तहको योग्यताक्रम

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८१/०१/२
Images

माननीय प्रदेश प्रमुख श्री यादवचन्द्र शर्माज्यूले नयाँ वर्ष २०८१ को अवसरमा द...

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८१/०१/१
Images

प्रेस विज्ञप्ति

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८०/१२/२९
Images

राष्ट्रिय दलित आयोगको आ.ब. २०७९/०८० को प्रतिवेदन पेश

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८०/१२/२९
Images

प्रस्ताव आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८०/१२/२४
 • संग्रहित : २०८०/१२/२४
Images

मनोसामाजिक परामर्श सेवाको दिगोपनाको लागि  सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्र...

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८०/१२/२३
 • संग्रहित : २०८०/१२/२३
Images

स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्र/रोजगार संयोजकहरूको लागि  सुरक्षित वैदेशिक...

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय

 • प्रकाशित : २०८०/१२/२३
 • संग्रहित : २०८०/१२/२३
Images

माननीय मन्त्रीज्यूहरुको सपथ कार्यक्रम

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

 • प्रकाशित : --उपलब्ध नभएको --
 • संग्रहित : २०८०/१२/२१

पोस्ट उपप्रकार

आजको दस्ताबेज

पछिलो स्क्रेप: 4 hours ago